Glaces

Glaces Miko

Gelat Frigo Magnum Doble Gold Caramel

Magnum Double Gold Caramel

2,30

Gelat Frigo Magnum Doble Xocolata

Magnum Double Chocolat

2,30

Magnum Blanc

2,30

Magnum Amande

2,30

Magnum Chocolat Blanc et Cookies

2,30

Gelat Frigo Cornetto Nocilla 140 ml

Cornetto Nocilla 140 ml

2,30

Cornetto Nocilla 90 ml

1,50

Cornetto Go!

1,80

Gelat Frigo Cornetto Crush Cookies

Cornetto Crush Cookies

1,80

Super Cornetto

2,30

Cornetto XXL

2,40

Choc’n’ball

2,30

Gelat Frigo M&M's

M&M’s

2,20

Gelat Frigo Twix

Twix

2,20

Gelat Frigo Mars

Mars

2,20

Gelat Frigo Snickers

Snickers

2,20

Spiderman

1,80

Twister

1,50

Calippo Lime-Citron

1,50

Prix en euros, TVA comprise